miltä tuntuu olla ...

Miltä tuntuu olla herkkä ihminen viellä erityisherkkä 
ihminen. erityisherkkä ei ole herkkähipiäinen
 vaan tavallinen ihminen. Mitä tarkoittaa erityisherkkyys ?
 Erityisherkillä ihmisillä on tavallista herkemmin
 reagoiva ja aistiärsykkeitä tarkasti ja syvällisesti
 prosessoija hermojärjestelmä. Kyseessä on
synnynäinen, normaali psykofyysinen ominaisuus.
 Synnynnäisenä, biologisena ominaisuutena


Erityisherkkää ei voi oppia pois, eikä sitä voi
halutessaan sytyttää tai sammuttaa. Kaikille erityisherkille
 yhteistä on ylivireys, ylikuormitus, tunne-elämän
 voimakkuus, emotionaalinen reaktiivisuus ja
empatia ( tunteiden ja tuntemusten voimakas kokeminen,
 tarkka havainnointikyky. Erityisherkkyys voi
ilmetä fyysisenä: aistiherkkyys (näkö, kuulu, haju,
 tunto, maku ) sekä muu kehollinen herkkyys


 (esim. tuntemukset erensokeritasapainosta,
 hormonivaihteuista tai säätilan muutoksista,
 herkkyys lisäaineille, lääkeaineille. sosiaalisena:
vuorovaikutustilanteet, ilmapiiri, empatia, intuitio,
 tunneäly. Psyykkisenä: tunneherkkyys, luovuus.
Henkisenä: arvot, merkityksellisyys, intuitio.
Monet asiat on totta mitä tässä selvityksessä selviää
olen erityisherkkä saan tietystä lääkeaineesta


allergisen ihottuman, kova musiikki käy korviin
, tunnen tarkasti milloin olen iloinen, surullinen,
vakava tai hyvällä mielellä ja kun nauran..
tunnen pienenkin kosketukset tai
 tunnen jos joku on mun takana. 


Kommentit

Suositut tekstit